2021 YILI İÇİN SGK’YA YATIRILMASI GEREKEN “TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ” ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7nci maddesi ile anılan Usul ve Esasların ekinde EK-1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listenin “Yıllık Aidat Ücreti” başlıklı bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Yıllık Aidat Ücreti” ödemesine ilişkin bilgi firmaların kayıtlarda yer alan elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilmiş olup, mail gelmeyen firmalar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı irtibat telefonlarından konu hakkında bilgi alabilecektir.

 • Tıbbi malzeme firmaları Yıllık Aidat Ücreti tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan ve EK-2 listede yer alan online tahsilat yapan bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.

 • Ödemeye ilişkin dekontun/belgenin açıklama bölümünde;
  • Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  • Firma tanımlayıcı numarası,
  • Firmanın vergi dairesi,
  • Firmanın vergi numarası,
  • Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)
  • Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”,

Bilgilerinin yer alması gerekmektedir. (Ödemeye ilişkin dekontta/belgede yeterli açıklama alanı olmaması nedeniyle eksik kalan bilgi olması durumunda, eksik bilgiler ödeme dekontuna/belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.)

 • Yıllık aidat ücreti ödemelerinin en geç 1 Mart 2021 gününe kadar eksiksiz olarak anılan Usul ve Esaslar ile yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzla anlaşmalı bankalara yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya “Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA” adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yıllık aidat ücretini 1 Mart 2021 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyenler ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini duyurunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı İrtibat Numaraları:

Şube Müdürü Orhan AKÇAY Telefon: 0 (312) 207 86 83
V.H.K.İ. Hulusi DURUM Telefon: 0 (312) 207 85 25