2020 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7’nci maddesi hükmü doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2020 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” anılan Usul ve Esasların ekinde (EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan) listede belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış ve ödenecek ücrete ilişkin bilgi firmaların kayıtlarda yer alan elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilmiştir. Elektronik posta adresine mail gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

1- Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine mail olarak bilgisi gönderilen 2020 yılı “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni online tahsilat yapan ve Ek 2 listede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.

ÖDEMELER YATIRILACAK YÖNTEM İL SEÇİMİ SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI) REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ) BAŞVURU TİPİ
SGK ÖDEMELERİ BEYAN USULÜ ANKARA GELİR MUHASEBE BİRİMİ VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya

T.C. KİMLİK NUMARASI

1045 GSS AİDAT ÜCRETİ

2- Ödemeye ilişkin dekont/belgenin açıklama bölümünde;

  • Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  • Firma tanımlayıcı numarası,
  • Firmanın vergi dairesi,
  • Firmanın vergi numarası,
  • Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)
  • Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”

Yer almalıdır. (Ödemeye ilişkin dekontta/belgede yeterli açıklama alanı olmaması durumunda eksik kalan bilgiler ödeme belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.)

3- Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01.03.2020 gününe kadar eksiksiz olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda anlaşmalı bankalara yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 15.03.2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Yıllık aidat ücretini 01.03.2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini duyurunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.04.2020 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Birim Adı         : Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı

İrtibat              :   Şube Müdürü    Orhan AKÇAY           Telefon: 0 (312) 207 86 83

Şef                    Latif ÖZDERE            Telefon: 0 (312) 207 85 25

V.H.K.İ.              Hulusi DURUM

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.