2020 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7’nci maddesi hükmü doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2020 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 1 Mart 2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodlarının 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle pasife alınacağı Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında yayımlanan 30 Ocak 2020 tarihli duyuru ile bildirilmiştir.

Koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak ülkemiz genelinde tedbirler alınmış ve alınmaya da devam etmektedir.

Söz konusu tedbirler kapsamında; tıbbi malzeme firmalarının yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen, 2020 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 1 Mart 2020 gününe kadar yatıramayan firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.

Bahse konu aidatını bu duyuru tarihinden sonra yatıracak olan veya aidat ödemesini yapmış ancak belgelerini henüz teslim etmemiş olan firmaların, ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini 30 Ocak 2020 tarihli duyuru ekinde yer alan dilekçe örneği ile elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla göndermesi yerine, dilekçe ve eklerini taratmak suretiyle [email protected] e-posta adresine en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar iletmesi ve dilekçe ve dekont aslını, bilahare Kurum tarafından istenmesi durumunda, elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla göndermek üzere muhafaza etmesi gerekmektedir.