2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 23/12/2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde yayımlanmış ve 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin bazı maddelerinde Ek Sözleşme-1 ile yeniden düzenleme yapılmıştır.

Ek Sözleşme-1’in satış merkezleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı arasında 30/06/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması gerekmektedir.

Ek Sözleşme-1’in süresi içerisinde imzalamayan satış merkezleri hakkında 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin (4.10) numaralı maddesi gereği işlem yapılacaktır.

Ek Sözleşme-1’i indirmek için tıklayınız.