10.01.2024 TARİHİNDE YAYINLANAN TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ İÇERİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

15 Mayıs 2014 tarihli Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan Kılavuz’un 09 Ocak 2024 tarihli revizyonuna göre aşağıdaki değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

   1. Mevcut eğitim alanlarına Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı alanı eklenmiştir:
    a)
    Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı: Satış merkezi adına TİTCK kayıt ve bilgi yönetim sisteminde tıbbi cihaz kayıt işlemi yapmak üzere TİTCK tarafından ilgili alanda Yeterlilik Belgesi düzenlenmiş en az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu kişiyi ifade etmektedir.
    b) Ortaöğretim mezunu adaylar, TCESİS’in sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre başvuru yapabileceklerdir.
    c) Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı veya Klinik Destek Elemanı eğitimlerini tamamlayarak ilgili sınavı başarıyla geçenlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) satış merkezi adına tıbbi cihaz kaydı yapabilmesi için Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı eğitimi ve sınavı şartı aranmaz.
    d) 1/1/2025 tarihi itibarıyla Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı, Klinik Destek Elemanı, Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) tıbbi cihaz kaydı yapmasına izin verilmez.
   2. Satış ve Tanıtım Elemanı Eğitim Başvurusu için mezuniyeti uygun olmayan (en az ön lisans mezunu olmayan) ortaöğretim mezunlarına dolaylı yoldan başvuru imkânı sağlanmıştır:
    Tıbbi Cihaz Kayıt Elemanı Yeterlilik Belgesine sahip olduktan sonra TİTCK’nın kayıt ve bilgi yönetim sisteminde en az iki yıl süre ile tıbbi cihaz kayıt işlemi yapan kişilerin Satış ve Tanıtım Elemanı olarak görev almak istemesi halinde Satış ve Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi almak üzere aşağıda belirtildiği şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir;
    a) Söz konusu görev sürelerine ilişkin olarak TİTCK’ya Ek-9 da yer alan dilekçe ile başvuru yapılması,
    b) TİTCK tarafından yazılacak cevabi yazıda, Satış ve Tanıtım Elemanı olarak görev alınabileceğine yer verilmesi durumunda, alınan resmi yazı ile birlikte TCESİS’e başvuru yapılarak eğitim ve sınavlardan başarı ile geçmesi ve Yeterlilik Belgesinin alınması,
    c) Görev alınacak tıbbi cihaz satış merkezi için Satış ve Tanıtım Elemanı çalışma belgesi almak üzere ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması.
   3. Sorumlu Müdür Eğitim Başvurusu için mezuniyeti uygun olmayan (en az lisans mezunu olmayan) kişilere başvuru yolu açılmıştır:

    Tıbbi cihaz satış merkezlerinde Satış ve Tanıtım Elemanı veya Klinik Destek Elemanı olarak en az dört yıl süre ile görev yapan kişilerin, Sorumlu Müdür olarak görev almak istemesi halinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir;
    a) Söz konusu görev sürelerine ilişkin olarak Satış ve Tanıtım Elemanı ve/veya Klinik Destek Elemanı çalışma belgesinin düzenlendiği il/ilçe sağlık müdürlüklerine Ek-8 de yer alan dilekçe ile başvuru yapılması,
    b) Satış ve Tanıtım Elemanı ve/veya Klinik Destek Elemanı çalışma belgesine sahip olarak tıbbi cihaz satış merkezlerinde toplamda en az dört yıl görev yaptığına ilişkin ilgili il/ilçe sağlık müdürlüklerinden alınan resmi yazı/yazılar ile birlikte TCESİS’e başvuru yapılarak eğitim, sınav ve Yeterlilik Belgesi Başvurusu ile ilgili süreçlerin tamamlanması,
    c) Görev alınacak tıbbi cihaz satış merkezi için Sorumlu Müdür çalışma belgesi almak üzere ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması.

İlgili Yönetmelik Değişikliği ve Kılavuz’a aşağıdaki adresler üzerinden erişim mümkündür:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-9.htm

https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihaz-satis-reklam-ve-tanitim-yonetmeligi-nin-uygulanmasina-iliskin-kilavuz-revizyon-no-2-10012024145510