04.09.2019 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

04.09.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi  Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan “Sternum Sabitleme Malzemeleri” başlığı ile EK-3/S “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına  Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan “Kosta ve/veya Sternum  İçin Plak ve Vidalar”  ile “Sternum Sabitleme Malzemeleri”  başlıkları  altında yer alan SUT kodlarında değişiklikler yapılmıştır.

  • EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan KV1124, KV1125, KV1126, KV4007 ve KV4008 SUT kodları kaldırılmış olup, söz konusu SUT  kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların, yeni açılan KV5000, KV5001, KV5002, KV5003, KV5004, KV5005, KV5006, KV5007 ve KV5008 SUT kodlarından hangi koda eşleştirme talebi olduğunu gösterir ve bu talebi destekleyici belgeler (eşleştirilmek istenilen SUT  kodlarını gösterir excel ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb.) ile,
  • EK-3/S “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan GHC1050, GHC1060, GHC1070, GHC1080, GHC1090, GHC1100, GHC1110, GHC1120 ve GHC1130 SUT kodları kaldırılmış olup söz konusu SUT kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların,  yeni açılan GHC2000,
    GHC2001, GHC2002, GHC2003, GHC2004, GHC2005, GHC2006, GHC2007 ve GHC2008 SUT kodlarından hangi koda eşleştirme talebi olduğunu gösterir ve bu talebi destekleyici belgeler (eşleştirilmek istenilen SUT kodlarını gösterir excel ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb.) ile,

16.09.2019 günü mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir.

Kaldırılan SUT kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların verilen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaması durumunda bu SUT kodlarına yapılmış barkod eşleştirmeleri, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de söz konusu değişiklikleri içeren Madde 53 ile Madde 59’un ilgili bentlerinin yürürlük tarihi itibariyle MEDULA’da kapatılacaktır.