01/06/2022 SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2013’te yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde 01 Haziran 2022’de yayınlanan değişiklik tebliği ile yapılan değişikliğin işlenmiş güncel hali yayınlanmıştır.

 

Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT’u indirmek için tıklayınız.