Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 sürümü 9 Ocak 2018 tarihi itibariyle gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Firma devir işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandı.
 • Branş kodu ve GMDN pasifleştiği zaman ürünlerin güncellenmesi için süre verilmesi ve güncelleme yapılmazsa ürünlerin pasifleştirilmesini sağlayan işlevler eklendi.
 • TİTCK’nın, geri toplatma işlemleri sırasında, bir tekil ürün için, başka firmalar adına Geri Toplatma Verme / Alma bildirimlerini yapabilmesi ve aynı zamanda yine geri toplatılan ürünleri kendi üzerine alabilmesini sağlayan işlev eklenmiştir.

İyileştirmeler

 • Başvuru uygulamasından talep bildirilirken email doğrulama aşaması zorunlu kılındı.
 • Ek bilgi istenilen taleplerde kullanıcının istenilen ek bilgiyi ya da ekran görüntüsünü yeni bir talep atmadan eski talebine ekleyebilmesi sağlandı.
 • Talep bildirirken ve sorgularken yeni alanlar ve kriterler eklendi.
 • Parametre alarak çalışan zamanlanmış görevlerin çalışma günlüklerinde hangi parametreler ile çalıştıkları da gösterilir hale getirildi.
 • Zamanlanmış görevler manuel tetiklenirken çalışma saati verilebilmesi sağlandı.
 • MERSİS numarası değişen firmaların, eski MERSİS numaralarına göre imza yetkilisi kaydı yapabilmesi sağlandı.
 • MERSİS/ÇKYS No güncelleme işlemlerinin mesul müdür tarafından da yapılabilmesi sağlandı.
 • Vergi numarası bilgisinin de ÇKYS üzerinden gösterilmesi sağlandı.
 • Adi Ortaklık tipindeki firmaların da kendi faaliyetlerini durdurabilmesi sağlandı.
 • Şikayet ile Denetim dosyalarının ilişkilendirilebilmesi sağlandı.
 • İhracat Sertifikası başvurularında marka sahibinin başka firma olarak belirlenebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyonunda bileşen seçimi sırasında bileşen sırasının alfabetik sıralı gösterilmesi sağlandı.
 • Kozmetik firma detayında üretim yeri bilgisinin AdBlock kurulu tarayıcılarda gösterilmemesi sorunu giderildi.
 • Üzerimdeki kozmetik başvuruları ekranında iş atama tarihinin gösterilmesi sağlandı.
 • Bütün tıbbi cihaz bilgilerinin excel olarak raporlanması sağlandı. Yeni bir rapor tipi eklendi.
 • Tıbbi cihaz sorgulama ekranına ısmarlama tıbbi cihazlar için Hasta TCKN kriteri eklendi.
 • Branş kodu talebi oluşturulurken branş seçimi iyileştirildi.
 • Tıbbi cihaz listeleme ekranlarına Durum Tarihi alanı eklendi. Bir ürünün hangi tarihten itibaren kayıtlı olduğu bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 • Toplu ürün girişi sırasında , (virgül) içeren belge numaralarının girilebilmesi sağlandı.
 • İl listesi bayilik listeleme ekranında gösterildi.
 • Tıbbi cihaz geçişe özel ret sonrası ürün detayında görünen mesaj iyileştirildi.
 • KİK firma ürün sorgusunda yaşanan yavaşlık sorunu giderildi.
 • Alma bildirimlerinin eşsiz kimlik ile yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu bildirim Excel şablonuna gönüllü takip işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan alanlar eklenmiştir.
 • Kimliği belli olmayan ve yeni doğan hastalar için, Kullanım, Tüketiciye Verme ve Geçici Kullanıma Verme bildirimlerine alanlar eklenmiştir.

Giderilen Hatalar

 • Toplu ürün kaydı sırasında belgenin Kayıtlı olan kaydının seçilmesi sağlandı.
 • Piyasaya arz bilgisi olan bir tibbi cihaz kopyalandığında alınan hata giderildi.
 • Paket sorgulama sırasında filtrelerin çalışmaması ile ilgili bir hata düzeltilmiştir.
 • TİTUBB’dan aktarılmayan 160bin civarı tekil ürün bilgisi ÜTS’ye aktarılmıştır.
 • Alma bildirimi yaparken, sayfa ilerlettikten sonra, kullanıcının isteği dışında başlangıç sayfasına dönülmesi ile ilgili bir hata düzeltilmiştir.
 • Optik tüketiciye verme sırasında alınan ve bildirimin yapılmasını engelleyen bir hata düzeltilmiştir.