Ürün Takip Sistemi UTS-v7.24.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • İthalatçıların yetki vermesi koşuluyla, Bayiliklerin de İthalat Bildirimi yapabilmesi sağlandı.
 • İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuğu ürünleri Eczaneler tarafından bayilik ilişkisi gözetlenmeksizin stok bildirimi yapabilmeleri sağlandı.
 • Belge Bitiş Tarihi Güncelleme ekranına yeni eklenecek ürünlerle ilişkilendirme seçeneği eklendi.
 • Serbest satış sertifika başvurularına ülke bilgisi de seçilebilmesi ve bu bilgiye göre sertifika üretilmesi sağlandı.
 • Referans alanlara İngilizce ad alanı da eklendi. Ülke referans alanlarının İngilizce adları sisteme eklendi.
 • Belge başvurularını listeleme ekranlarına belge türü filtresi eklendi.
 • Belge detayına belgelerin ürünlerinin içeriğinde bulunduğu sistem işlem paketlerini görüntülemeyi sağlayan yeni bir tab eklendi.
 • Geçmiş dönem SUT kodu kesinleştirmesi yaparken girilen karar tarihinin kesinleştirmesi yapılan basvurulara ait son bitiş tarihinden sonraki bir tarih olması koşulu eklendi.
 • Başlangıç raporu sonrası gelen takip/final raporunda başlangıç raporundaki cihazlara nazaran bir güncelleme olmuşsa; dosyaya rapor ilişkilendirme sırasında kullanıcının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
 • Kozmetik Denetim Dosyası Eklerken ve Manuel Şikayet eklerken Firma Seçiminin açılır pop-up ekranından yapılması sağlanmıştır.
 • Uyarı dosyasına rapor / bildirim ilişkilendir ekranında dosyanın “birden fazla” raporla ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
 • İstatistik menüsü altına Tıbbi Cihaz Çıktılar İtibariyle PGD Verileri için sorgulama ekranı Tıbbi Cihaz PGD ve Uyarı İstatistikleri ekranına eklenmiştir.
 • Mobil uygulamada sorgulanan Tıbbi Cihazların SUT kodu bilgisi de artık vatandaş tarafından görünebilir. (Ürün ortamında yapılması gereken güncellemeler ve uygulama marketlerinin uygulama güncellemesini kabul etmesinden dolayı mobil uygulamaya özelliğin yansıması 1-2 gün alabilir.)

İyileştirmeler

 • Sut kodu eşleşmelerinin MEDULA’dan ürünün ikincil ürün numarasına göre de sorgulanması sağlandı.
 • Sut kodu eşleşmelerinin MEDULA’da ürünün GTIN-8, GTIN-12,GTIN-13,GTIN-14 formatındaki versiyonlara göre de yapılabilmesi sağlandı.
 • Sut kodu eşleşmelerinin, Kayıtlı durumdaki ürünler dışında Reddedildi ve Silindi durumundaki ürünler üzerinde de yapılması sağlandı.
 • Belge ve cihaz başvurularına inceleye atama ekranlarında firma bilgisine göre tabloların sort edilebilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz Listele ve Belge Listele ekranlarına “Firma Vergi Kimlik Numarası” filtresi de eklendi.
 • Ürün Geçmişi ekranına işlemi yapan kullanıcı TC kimlik numarası eklendi
 • İhracat sertifika başvurusuna, Evrak İnceleme Sonlandırıldı durumunda olup piyasaya arz durdurma işlemi geri alınmış ürünlerin de eklenebilmesi sağlandı.
 • İncelenmeye başlanmamış Kozmetik Ürünlerin, uzmana atanmış olsa bile geri çekilebilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Ürün Hareketlerinde, Üretici/İthalatçı Tekil Ürün Sorgula servisinde alınan yetki hatası düzeltildi.
 • SİP ithalat bildirimindeki sunucu hatası düzeltildi.
 • Daha önce bitiş tarihi güncellenmiş ama şu an kayıtlı durumda olmayan belgelerin sistemde kayıtlı belgelerle aynı renkte görünmesi hatası giderildi.
 • Belge geçmiş detaylarında görünen uzatılmış bitiş tarihi alanı kaldırıldı.
 • Belge başvurusuna inceleyen atama ekranında belge numarasına göre yapılan sorgularda, ilgili belge numarasına sahip ve incelemesi tamamlanmış belgeleri içeren başvuruların gelmemesi problemi giderildi.
 • Envanter ürün eklerken mevcut ürünlere bakılan sorgulamalarında bakılan hatalı ürün durum kontrolleri düzeltildi.
 • Adres bilgisi kıyaslamalarında, adres metninin boş olduğu durumlarda alınan hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • Medula Eczane – ÜTS Entegrasyonu Taslak Web Servis Dökümanı yazıldı.
 • Tıbbi cihaz dairesinin sorgu talepleri yerine getirildi.
 • EKİP sistemi için ÜTS-ÇKYS kullanım bilgileri hazırlandı.