Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 sürümü 10 Ocak 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • ÜTS Mobil ve Şikayet Modülü devreye alındı.
 • Bütün Ürünleri Sorgulama Servisi’nde dönülen ürün bilgilerine “Takip Durumu” eklendi.
 • Eksik alma bildirimlerinin veren tarafa e-posta ile bildirilmesi sağlandı.
 • Ayrıntılı Bildirim Sorgulama ekranında sorgu kriterilerine “belge no” ve “bildirim id” eklendi.
 • Kullanım bildiriminde YUPASS numarası üzerinden de hasta bilgilerinin alınması sağlandı.
 • TİTCK için takip konfigürasyonu bazında bildirim sayılarının ve sağlık hizmet sunucusu bazında kullanım bildirimlerinin görüntülenebilmesi için tekil ürün bildirimleri detaylı istatistikleri oluşturuldu.
 • Tıbbi cihaza “Ürün Yüzey Alanı” eklendi.
 • Sistem işlem paketinde katalog ile birlikte kullanım kılavuzunun da eklenebilmesi sağlandı.
 • Üst makam incelemesinde toplu karar verilebilmesi sağlandı.
 • Belge başvurularında başvuru tipine göre iş dağıtımı yapılabilmesi sağlandı.
 • İhracat sertifikası başvurusunda eklenecek ürünler için ürün adı listesinden ürün seçilebilmesi sağlandı.
 • İhracat sertifikası başvurusunda sertifika numarasının otomatik verilmesi sağlandı ve ülke listesinden “Türkiye” çıkartıldı.
 • Ödeme yapılmaması durumunda ihracat sertifikası başvurusunun otomatik olarak reddedilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürünlerde “Ürün Güvenlik Raporu”nun görüntülenmesinin loglanması sağlandı.
 • Kozmetik ürün detayından kozmetik ürünün yer aldığı kozmetik ürün setlerine ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Uyarı dosyası, üzerimdeki raporlar ve bütün raporlar listeleme sayfalarında “İnceleme Seviyesi” olarak SGDF inceleme seviyesinin de gösterilmesi sağlandı.
 • Üzerimdeki Denetim Dosyaları listeleme ekranındaki tabloya iş emri dokümanının tarih ve sayı bilgisi ile filtreleme alanına dosya kapatma yazısının tarih ve sayısı alanı eklendi. İyileştirmeler
 • Firmanın pasifken de tıbbi cihaz silme işlemini gerçekleştirilebilmesi sağlandı.
 • Ürün ve belge geçmişlerinde karşılaştırma ekranında ret/revizyon ve açıklama kısımlarının gösterilmesi sağlandı.
 • Ismarlama tıbbi cihazlarda pasaport numarası ile de hasta bilgisinin eklenebilmesi sağlandı.
 • SUT kodu eşleşme başvurularında ve değerlendirmelerinde yer alan açıklama ve karar alanlarının boyutları artırıldı.
 • SUT kodu eşleşmesi eklerken sistem işlem paketleri için içindeki tüm cihazlar Sınıf-I listesinde ise kullanım kılavuzu zorunluluğunun aranmaması sağlandı.
 • Saklama koşulu girişinde alt ve üst değerden en birinin girilmesinin zorunlu olması sağlandı.
 • DMO’ya sağlık market için sunulan servislerdeki “Yetkili Distribütörlük Belgesi” ile ilgili kontroller kaldırıldı.
 • Kozmetik başvurularının kozmetik ürün inceleme yetkisinde olan kullanıcılara dağıtımının yapılabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik Başvurusuna İnceleyen Ata Ekranında varsayılan olarak inceleyen atanmayan kayıtların listelenmesi sağlandı.
 • Denetim ve uyarı ile ilgili listeleme sayfalarındaki filtreleme alanları zenginleştirildi.

Giderilen Hatalar

 • Toplu bildirim sırasında alınan hata giderildi.
 • Bayilik eklerken tüm ürünlerin seçilmesi ve ürün sayısının fazla olması durumunda alınan hata düzeltildi.
 • Bayilik eklerken tüm ürünler seçilince hatalı çalışan Ek3 kapsamı kontrolü düzeltildi.
 • Toplu ürün inceleme sayfasında ret mesajı ile ilgili hata giderildi.
 • Bazı Rapor Ekleme pencerelerinde “Rapor Referans Numarası” alanının arayüzde zorunlu alan olarak gösterilmesi hatası giderildi.
 • Kozmetik denetim dosyası için karar ekle penceresinde Karar Seviyesi alanında Firma seçildiğinde istenmeyen alanların gözükmesi ile ilgili hata giderildi.
 • Trend Raporu eklendikten sonra taslak durumdaki raporun referans numarasının güncellenememesi ile ilgili hata giderildi.
 • Trend Raporu Güncelle penceresinde, Güncelle butonu yerine TİTCK’ya gönder butonu olmasından dolayı güncelleme yapılamaması ile ilgili hata düzeltildi.