Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 sürümü 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikası başvurusu devreye alındı.
 • Kozmetik ürün başvurularının formül bazlı oluşturulması sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvurularının inceleyicilere akıllı dağıtım sistemi ile dağıtılması sağlandı.
 • Bilgi bankasında TİTCK’ya bildirimi yapılmış Piyasaya Arzı Durduruldu ve Uygunsuz dışındaki tüm kozmetik ürünlerin gösterilmesi sağlandı
 • Bir kurumdaki istenen yetkilere sahip kullanıcılara duyuru gönderilebilmesi işlevi eklendi.
 • TİTCK için SGK Tesis Kodu ile tesis sorgulama sayfası hazırlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikasında sertifika bilgilerinde ve süreç işleyişinde değişiklik yapıldı.
 • TİTCK için kozmetik ürün başvurularında excel ile raporlama yapılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün güncellenmesinde kullanma talimatının değişmesinin yeni başvuru oluşturması sağlandı.
 • Kozmetik ürünlere verilen kararlarda neden listesindeki arama kriteri “içeren” filtre olacak şekilde değiştirildi.
 • Kozmetik ürün başvurularında “İncelemede” durumunun “İncelenmeyi Bekliyor” olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon listele sayfasında o formülasyonla ilişkili ürün sayısını gösteren sütun eklendi ve ürün sayısına tıklanınca ürün listesinin açılması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz başvuru detayında incelenmiş cihazlar tabına durum açıklaması kolonu eklendi.
 • Sistem işlem paketine opsiyonel olarak ürün kataloğu eklenebilmesi sağlandı.
 • İthal ülke ve menşei ülke değişikliklerinde başvuru gerektirmeden tıbbi cihaz güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihazları Listele ekranlarına İkincil Ürün Numarası sütun olarak eklendi.
 • İhale Doğrudan Temin Listele sayfasında sonuçların excel olarak alınması sağlandı.
 • Bayilik listeleme sayfalarına firma vergi numarası eklendi.
 • Bayilik başvuru tarihinin ekranda görüntülenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz geçmiş detayından ait olduğu ürünün güncel durumuna gitme özelliği eklendi.
 • Alma bildirimlerinde eğer aynı özellikte birden fazla bildirim var ise dönülen listede bildirimlerle birlikte belge numarasının da gösterilmesi sağlandı.
 • Ayrıntılı Bildirim Sorgulama ekranında “Eşsiz Kimlik” bilgisinin de listeleme sonucunda gösterilmesi sağlandı.
 • Alma bekleyen ürünler ile ilgili gönderilen e-postaların alma bildirimi yapma yetkisi olan tüm kullanıcılara gönderilmesi sağlandı.
 • Uyarı raporlarına cihaz eklenirken sistemde kayıtlı olmayan ürünler için ithal/imal, menşei ülke ve ithal edildiği ülke bilgilerinin alınması sağlandı.
 • Denetim ve uyarı dosyaları için karar ekleme ekranında düzeltici önleyici faaliyet için tanınan süre sonu alanına mevcut tarihten önceki tarihlerin de girilebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik uyarı dosyalarında manuel şikayet seçimi ekranında “Piyasaya Arz İsmi” için de filtre eklendi.
 • TİTCK için bir kullanıcı grubunun yetkilerinin görüntülenebilmesine olanak sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu ürün inceleme sayfasındaki filtreleme hatası giderildi.
 • Tıbbi cihaz özet listeleme ekranlarında hatalı gösterilen takip durumu sorunu giderildi.
 • İhale doğrudan temin sayfalarında hatalı çalışan kriterler düzeltildi.
 • TİTUBB’dan veri aktarımı ile gelen ürünlerin güncellenmesinde alınan hata giderildi.
 • Stok bildiriminde üretim tarihi ile ilgili hata giderildi.
 • Stok üretim tarihi güncellemesinde alınan “adet sıfırdan büyük olmalı” hatası düzeltildi.
 • Kozmetik ürün seti geçmişindeki karşılaştırmada alınan hata giderildi.
 • Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Raporunda rapor güncelleme işleminde rapora kayıtlı ürünün gösterimindeki hata giderildi.
 • Uyarı raporlarında bir rapora aynı barkodun farklı tekil ürünlerinin eklenememesi sorunu giderildi.
 • Denetim dosyası listeleme ekranında hatalı çalışan iş emri tarih ve iş emri sayı filtrelemesi düzeltildi.
 • GMDN listelemede ağaç üzerinde yapılan filtreleme işlevindeki hata giderildi.