Ürün Takip Sistemi UTS-v7.12.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.12.0 sürümü 8 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kamu hastanelerinin ÇKYS’den güncellenmesi sağlandı.
 • Firmanın bütün tıbbi cihazlarının temel bilgilerini dönen bir servis hazırlandı.
 • Tıbbi cihaz arşiv denetim dosyalarının sorgulanması sağlandı. (Detay ekranı ve veri aktarımı daha sonra yapılacak.)
 • Belirli bir süre sonra imzalanmayan kozmetik STE başvurularının sistem tarafından iptal edilmesi sağlandı.
 • Klinik Mühendislik’te Yıllık Bakım Onarım Antlaşması ekleme ile ilgili işlevsellik geliştirildi.
 • UTS test ortamından gönderilen e-postaların konu alanlarına test ortamından geldiğine dair bilgi eklendi.

İyileştirmeler

 • SGK Kullanım Bildirimi Servisinde farklı referans no ile gelindiğinde hata verilmesi sağlandı.
 • Üniversite Hastane kaydı sırasındaki MERSİS’te olmama kontrolü kaldırıldı.
 • Kozmetik ürünler için Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Raporu alanı eklendi.
 • SUT eşleştirmelerinin çoklu olarak silinebilmesi sağlandı.
 • Bayilik detayında ve sut eşleştirmelerinin listele ekranlarına Referans/Katalog No kriteri eklenmiştir.
 • Ürün bilgi formatında alınan tıbbi cihaz excel raporuna ürün durum açıklaması da eklendi.
 • Tıbbi cihaz başvurularında ürün seçimi yapılması ve azami 500 kayıt seçilebilmesi sağlandı.
 • Toplu tıbbi cihaz değerlendirme ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.
 • SGK ürün durum servisinde takip konfigürasyonu bilgisinin SGK’ya iletilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz kaydı sırasında SUT Başvurusu Yapılacak mı? ve Sağlık Marketinde Satılacak mı? alanları eklendi.
 • Ülke adlarından ülke kodları kaldırıldı. Ülke kodları tıbbi cihaz detayında ayrıca gösterilir hale getirildi.
 • Bayilik başvurusuna ürün ekleme işlevinin excel dosyası üzerinden de yapılması sağlandı.
 • PGD ve Uyarı iş dağılımı ekranlarının grafik yerine tablo olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz PGD Dosyasına eklenen ürünler için cihaz tipi alanı seçilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • UTS mobil tarayıcıda kullanılırken, popup açılan ekranlarda metin seçimi yapılamaması problemi giderildi.
 • Ismarlama tıbbi cihaz için konfigurasyon tanımlı olmadığında alınan bir hata düzeltildi.
 • Ayrıntılı bildirim sorgulama ekranındaki performans problemleri iyileştirildi.
 • Verme bildirimi ekranı açılırken alınan hata düzeltildi.
 • Bazı durumlarda üretim bildirimi yaparken son kullanma tarihi girildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Bazı durumlarda, üretim ve ithalat bildirimlerinde son kullanma tarihinin üretim tarihinden önceki bir tarih olarak girilebilmesi hatası düzeltildi.
 • Denetim Uyarı raporlarında takip veya final raporu bilgileri getirilirken en yeni kaydın bilgilerinin getirilmesi sağlandı.
 • Toplu tıbbi cihaz ekleme excel şablonunda opsiyonel Orjinal Etiket zorunluluğunun kontrolü düzeltildi.