Üniversite Hastanelerinin Borç İskonto Oranları Belli Oldu

Kamu üniversite hastanelerinin birikmiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarıyla ilgili borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi.

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleriyle rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımından kaynaklı borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, söz konusu hastane ve işletmelerin 31 Aralık 2017 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 6 Nisan’a kadar vadesi bulunan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ait borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6 Nisan’a kadar olan ödenmemiş borçlara Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenerek bulunan iskonto oranı uygulanacak ancak nisan ayı için iskonto oranı eklenmeyecek.

Borç vadelerinin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alımla ilgili sözleşmelerdeki vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.