TÜMDEF – Maliye Bakanlığı Ödemeleri Hakkında

Üniversite Ödemeleri – İskonto Oranları ile ilgili derneğimize iletilen ve TÜMDEF tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürüne sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir.

Soru 1: İskontolar KDV’li fiyat üzerinden mi? KDV’sız fiyat üzerinden mi?

KDV’li fiyat üzerinden iskonto yapılacak.

Soru 2: Hastanelerce iskonto hesabının firmalar tarafından yapılmasının talep edildiği bilgisine ulaştık. Hesaplamayı Maliye Bakanlığı mı, hastaneler mi yoksa firmalar mı yapacak?

Muhasebelerle/Saymanlıklarla Maliye Bakanlığı arasında kullanılan bir program üzerinden iskontolar hesaplanacak. Firmaların hesaplayıp hastanelere sunmasının bir anlamının olmadığı iletildi.

Soru 3 : Hastanelerce “Tıbbi Malzeme” tanımı ile ilgili kavram karmaşası yaşanmaktadır. Tıbbi malzemenin “Tıbbi Cihaz”dan farklı olduğunu iddia eden hastaneler nedeniyle tıbbi cihaz alımı yaptıkları firmalara ödeme yapmayacağını ifade eden hastaneler mevcuttur. Durumun açıklığa kavuşturulması için duyurularınızda “Tıbbi Malzeme (Tıbbi Cihaz)” yazımının kullanılması mümkün müdür?

TİTCK tarafından “tıbbi cihaz” olarak kabul edilen tüm ürünlerin bu mevzuatın kapsamına girdiği belirtildi. Aksi yaşanması durumunda ilgili Kurumun Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne yönlendirebileceği bilgisi iletildi.

Soru 4: 19.04.2018 tarihli ve 16510402-045.99-6939 sayılı yazınızda “Buna göre; devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre 31.12.2018 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer almasına rağmen 06.04.2018 tarihine kadar vadesi dolmamış ödemelerle ilgili nasıl bir yol izlenecek?

Ödenmeyecek.

Soru 5: Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine, ifadesi  yer almaktadır. 2015 yılında fatura kesen bir firmanın 750 günlük vade nedeniyle alacağının vadesi 2017’de olmakta ve iskontoya tabii olmaktadır. Ancak fatura tarihinde herhangi bir iskonto söz konusu değildir. Hesaplamaların fatura tarihi üzerinden yapılması mümkün müdür?

Vade tarihi asıl olandır, vade tarihi yoksa muhasebe kayıtlarına alınma tarihi asıl olandır.

Ayrıca ekte,

Üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31.12.2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün defterdarları bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu;

  • MB Muhasebat Gen. Müd. Açıklama Yazısı
  • Muhasebeleştirme Örneği
  • Feragatname Örneği
  • Konsolide Liste

2547 Sayılı Kanunun Geçici 75. Maddesine ilişkin genel yazı, ekleri ve uygulama örneklerine  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve–uygulama-ornekleri/186339

07.05.2018 TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR İLGİLİ İŞLETMEYE BAŞVURUDA BULUNMAYI UNUTMAYINIZ.