Tüm Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine Duyuru

Bilindiği üzere Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile yüz yüze yapılacak görüşme talepleri firmalar için elektronik başvuru sistemi (EBS) aracılığı ile araştırmacılar için ise [email protected] adresinden mail aracılığı ile değerlendirilmektedir.

Klinik Araştırmalar Dairesi ile yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili olarak; 16 Nisan 2019 tarihi itibari ile taraflarla doğrudan telefon görüşmesi yapılmayacak olup görüşme konularının [email protected] adresine aşağıda yer alan bilgileri içeren bir e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Talepler değerlendirilerek başvuru sahibine e-posta veya gerek görülmesi durumunda telefon ile tarafımızca geri dönüş sağlanacaktır.

E-posta;

  • Görüşme konusuna ilişkin detaylı bilgi (konu hakkında açıklayıcı bilgi, sorulacak soru, varsa evrak sayısı, Kurum kodu vb. tanımlayıcı bilgiler),
  • Görüşme talebinde bulunan kişinin
    • Adı-soyadı-ünvanı,
    • Ulaşılabilir telefon numarası,
    • Araştırma ile bağlantısı / araştırmadaki rolü,
    • Çalıştığı Kurum / Kuruluş / Üniversite / Hastane bilgilerini,

ihtiva etmelidir. Yukarıda belirtilen bilgileri içermeyen ve 30 günlük değerlendirme sürecinde olan başvurularda sürece dair iletilen talepler kabul edilmeyecektir.

Ek olarak araştırmacılar tarafından yapılacak olan yüz yüze görüşme talepleri de 16 Nisan 2019 tarihi itibari ile [email protected] adresi üzerinden alınacaktır. Yüz yüze görüşme taleplerinde de yukarıda belirtilen bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Talepler değerlendirilerek başvuru sahibine geri dönüş sağlanacaktır.