TİTCK – Kamuoyunun Dikkatine Duyuru

24.12.2016 tarihinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü askıya alınan 2138 kimlik numaralı Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin 19.11.2018 tarihinden itibaren onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılmıştır.