Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru – 54

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir. Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.

Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT eki EK-3E-1 “OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3E-2 “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3G “GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3K “KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3L “ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3N-1 “ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU LİSTESİ”, EK-3N-2 “XENOGREFT ÜRÜN GRUBU”, EK-3N-3 “SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU”, EK-3O “HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BRANŞI”, EK-3R “GASTROENTEROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER”, EK-3S “GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ BRANŞLARINA AİT TIBBİ MALZEMELER” ve EK-3T “ANESTEZİYOLOJİ, REANİMASYON VE AĞRI TEDAVİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER” listelerine Nisan ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, eşleştirme talepleri olan SUT kodlarına uygun görülen barkodlar 12/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanacak olup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi “EK_C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler“de yer almaktadır.