Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış ve MEDULA’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Düzeltme Duyurusu

26 Aralık 2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış ve MEDULA’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru – Süre Uzatımı” ile firmalar tarafından yapılacak sildirme taleplerinin 13 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu duyuru kapsamında çalışmalarımız tamamlanmış olup duyuru kapsamında yapılan ve değerlendirmeye alınan başvurular 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle MEDULA sisteminde pasif hale getirilmiştir. Pasifleştirme işlemi; 30 Ocak 2017 tarihinden önce sağlık hizmet sunucuları tarafından alınan ve sağlık hizmeti sunucuları stoklarında bulunan ürünlerin faturalandırılması sağlanacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Ancak başvurusu olup çeşitli nedenlerle (firmalar tarafından sistemde olmayan SUT kodu veya sistemde olmayan eşleştirmelerin bildirilmesi) MEDULA’dan pasifleştirilemeyen barkodlar EK1_Pasifleştirilemeyen_Barkodlar listesinde yer almaktadır. Söz konusu listede bulunup MEDULA’da eşleştirmesi olduğu halde başvurudan kaynaklı pasifleştirilemeyen eşleştirmeler için EK2_Başvuru_Düzeltme_Formunun doldurularak 19 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir.

MEDULA’dan sildirme başvuruları belirli zamanlarda alınacak olup firmalar tarafından yanlış SUT koduna eşleştirildiği için yapılacak MEDULA’dan sildirme başvuruları yersiz ödeme kapsamında değerlendirilmek üzere silinecektir.

Bu duyuru kapsamında yapılacak başvurularda SUT kodunun başında, ortasında, sonunda boşluk, nokta vs. olmamasına; barkodların excel ortamına metin formatında kaydedilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca MEDULA’dan silinen ürünler için Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında aynı firma tarafından başvuru alınmayacak olup yalnızca farklı firmanın başvuru yapması halinde yönerge kapsamında değerlendirilecektir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.