Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru – Süre Uzatımı

26/12/2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru” ile firmalar tarafından 02 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gereken sildirme talepleri başvuru süresi alınan geri bildirimler sonucu 13 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte firmalar tarafından yapılan geri bildirimler sonucu bazı konuları açıklama ihtiyacı doğmuştur. 26/12/2016 tarihinde yayımlanan duyuru ekinde belirtilen “Liste Kodu” Sağlık Uygulama Tebliği eki listelerinde bulunan branş listelerinin kodlarıdır (Örneğin EK-3/A, EK-3/E-1,…). Yine söz konusu duyuru MEDULA sisteminde SUT kodu barkod eşleştirmesi aktif olarak bulunan ürünler ile ilgilidir, TİTUBB sisteminde kayıtlı olan ürünlerinizin silinmesi ile ilgili değildir. Söz konusu eşleştirmelerle ilgili sorgulamalar https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden gerçekleştirilmektedir.