Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan “Doku Yapıştırmada/Sızdırmazlık Sağlamada Kullanılan Tıbbi Malzemeler” İle İlgili Önemli Duyuru – 46

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

SUT eki EK-3A Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Cihazlar Listesinde “DOKU YAPIŞTIRMADA/SIZDIRMAZLIK SAĞLAMADA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” alan tanımı altındaki SUT kodlarına yapılan eşleştirmeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bilimsel komisyonlarca değerlendirilmiş ve uygun bulunmayan eşleştirmeler, “EK_Doku Yapıştırıcıları Komisyon Sonuçları” listesinde listelenmiştir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda SUT kodu-barkod eşleştirmesinin uygun olmadığı tespit edilen ekli listede yer alan eşleştirmeler MEDULA’da 02.05.2017 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Söz konusu listelerde uygun bulunmayan eşleştirmelere itirazları olan firmaların 18.05.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.