Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru – 77

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında firmalar tarafından SUT Eki;

  • EK-3F-1 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
  • EK-3/J Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler

listelerine Aralık ayı içerisinde yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri 14/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.