Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru – 76

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında firmalar tarafından SUT Eki;

 • EK-3/A “ Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/F-2 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/F-3 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/F-4 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/H “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/I “Kalp ve Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/K “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/L “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK_3/M “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/R “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
 • EK-3/T “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”

listelerine Aralık ayı içerisinde yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri 08/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.