Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru – 74

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında firmalar tarafından SUT Eki;

  • EK-3E-1 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
  • EK-3E-2 “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler”,
  • EK-3G “Göz Sağlığı Ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
  • EK-3N-1 “Allogreft Ürün Grubu Listesi”,
  • EK-3N-3 “Sentetik Greft Ürün Grubu Listesi”,
  • EK-3O “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
  • EK-3P “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler”,
  • EK-3S “Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler”

listelerine Aralık ayı içerisinde yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan SUT kodu barkod eşleştirmeleri 23/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanmıştır. Söz konusu barkodlara ilişkin listeyi indirmek için tıklayınız.