Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler ile İlgili Duyuru – 66

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki listelere firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenmiştir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ekinde yer alan SUT kodlarına firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış olan ürünlerden, SUT eki “EK-3T ANESTEZİYOLOJİ, REANİMASYON VE AĞRI TEDAVİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER’’ Listesinde bulunan AN1020 “ENDOTRAKEAL TÜP (BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN)” SUT koduna yapılmış eşleştirmeler, Kuruma yapılan geri bildirimler sonucunda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmiş olup; eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar tespit edilerek bu ürünlere ait barkodlar 28.11.2017 tarihinde MEDULA sisteminden kaldırılmıştır.

Duyuru eki listedeki düzenlemelere itirazı olan firmaların, 20.12.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.