Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eğitimlere ve Başvurulara İlişkin Duyuru

Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında;

  • Yetkilendirilen eğitim merkezlerine,
  • Ders saati ücretine ve
  • Eğitim alacak kişilerden istenecek dokümanlara

ilişkin duyuru ekte yer almaktadır. Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Duyuru aslını indirmek için tıklayınız.