Tıbbi Cihazlar Alanında Yayımlanan 2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne İlişkin Duyuru

Tıbbi Cihazlara ilişkin 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak 25.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren (AB) 2017/745 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (MDR)‘nün ülkemize uyumlu hale getirilerek ulusal mevzuat olarak yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilgili Tüzük’ün Türkçe çevirisi tamamlanmış olup bilgilendirme amaçlı olarak ilgili taraflara sunulmaktadır.

2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü indirmek için tıklayınız.

2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü eklerini indirmek için tıklayınız.