Tıbbi Cihazlar Alanında Yayımlanan 2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ne İlişkin Duyuru

Tıbbi Cihazlara ilişkin 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi‘nde yayımlanarak 25.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren (AB) 2017/745 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (MDR)‘nün ülkemizde uyumlaştırılarak ulusal mevzuat olarak yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilgili Tüzüğün Türkçe çevirisi tamamlanmış olup bilgilendirme amaçlı olarak ilgili taraflara sunulmaktadır.

Tüzüğü ve eklerini indirmek için tıklayınız.