Tıbbi Cihaz Firmalarına Yönelik Duyuru

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen (AB) 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin Tüzük, 25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup iktisadi işletmeciler, onaylanmış kuruluşlar,  klinik değerlendirmeler, piyasaya arz sonrası gözetim ve denetim, ürün izlenebilirliği ve kayıt hususları başta olmak üzere ilgili taraflara çok fazla konuda yeni yükümlülükler getirmektedir.

Bu doğrultuda, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/745 sayılı Tüzüğe paralel olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Taslağı”, maddeler ve ekler halinde karşılaştırma tabloları, Tüzük metni ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form https://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3390 adresinde sunulmuştur.

İlgili yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak 16/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yazı ile ve [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

AB’‘nin Yeni Tıbbi Tüzükleri olan; (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) ile (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Tüzüğü (IVDR)’nün sektörümüz tarafından daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amaçlı  bilgilendirici dokümanlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfasında yayımlanmaktadır. İlgili dokümanlara Kurum web sayfası üzerinden https://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazHakkinda linkinden ulaşılabilir.