Tıbbi Cihaz Alımları Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tıbbi Cihaz Alımları” hakkında duyuru yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki 2018/26 sayılı Genelgesinin 2.6 maddesinde; “(…) Garanti sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda (parça dahil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak bulundurulması sağlanacaktır. Tıbbi cihaz satın alındıktan sonra kullanıcılara ve teknik servis sorumlularına eğitim süresi ve şartları şartnamelerde belirtilecektir.” ve 2.8 maddesinde; “(…) Satın alınan tıbbi cihaz ile ilgili bakım onarım ihtiyacı için satışı yapan satış merkezine ulaşılamaması halinde üretici veya ithalatçı firmaya ulaşılarak sorunun giderilmesi yönünde ihale sözleşmelerinde düzenleme yapılacaktır. Ayrıca, idareler garanti süresinin bitim tarihinden sonra sağlanacak yedek parçalar için hizmetin özelliğini göz önüne alarak düzenlemeler yapacaklardır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri tarafından tıbbi cihaz alımı idari şartnamelerinde garanti süresinin belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği madde 23’ün 2. ve 3. bendine de istinaden tıbbi cihaz alımı veya tıbbi cihazla birlikte hizmet alımlarında cihazların kurulumu sonrasında yapılacak kabul testleri ile cihazların servise alınmasından sonra gerçekleştirilecek bakım onarım, test, kontrol ve kalibrasyonların, yüklenici veya sağlık kuruluşunca hangi şartlarda yapılacağı, kullanıcılara ve teknik servis sorumlularına verilecek olan eğitim süresi ve şartları, hizmetin gereği ve kamu yararı esas alınarak, idari şartnamelerde tarafların yükümlülükleri açık olarak belirtilmelidir.

Garanti sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda (parça dahil, parça hariç, vb.) yapılacağı ile ilgili hususlar ve idare tarafından yedek parçalar için düzenlenecek evraklar ihale dosyasında hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda, tıbbi cihaz ile ilgili bakım onarım ihtiyacı için satış merkezine ulaşılamaması halinde, üretici veya ithalatçı firmaya ulaşılarak sorunun giderilmesi hususu ihale sözleşmelerinde belirtilmelidir.

Bu hususlara ek olarak, tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan “TS 12426 Yetkili Servisler — Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar” standardına veya ” TS 13703 – Özel Servisler – Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartının ihale isterlerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Metnin aslını indirmek için tıklayınız.