TCESİS Eğitim Ücretlerine %20 Artış

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince 2015 yılından bu yana Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESİS) uygulaması tarafımızdan yürütülmektedir. TCESİS başladığı tarihten bu yana eğitim ve sınav ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 4 yılın toplam enflasyon artış oranı %50’ye ulaşmış olduğundan maliyet artışları karşısında TCESİS eğitim ve sınav ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden itibaren %20 oranında artış yapma zorunluluğu doğmuştur.

Buna göre, ücret artışı uygulamasında eğitim ve sınav bedelinin TCESİS hesaplarına yatırıldığı gün esas alınacak olup 1 Mart 2019 tarihinden önce yapılan ödemeler eski fiyatlar üzerinden; bu tarihten sonra yapılan ödemeler ise yeni fiyatlar üzerinden işleme alınacaktır. Eğitimlerin açılmasında başvuru tarihine bakılmaksızın eğitim ücretlerinin yukarıdaki tarihlere göre uygun ödenip ödenmediğine bakılacaktır.

Uygulamaya geçecek yeni eğitim ve sınav ücreti tutarlarını ücretlendirme kısmında görebilirsiniz