SUT Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru

Halen yürürlükte bulunan SUT eki EK-3H ve EK-3I listelerinde yer alan “PARAVALVÜLER LEAK (SIZINTI) KAPAMA MALZEMELERİ” başlığına 28.12.2018 tarihinde yayımlanan SUT değişikliği ile yayımından 10 iş günü sonra geçerli olmak üzere “(KARDİYAK KULLANIM İÇİN)” ibaresi eklenmiştir.

Bu nedenle kardiyak ve venöz kullanım alanlarında bahse konu SUT kodlarına eşleşmiş ürünlerin, Sağlık Uygulama Tebliği değişiklik yürürlük tarihi olan 14.01.2019 tarihine kadar barkod eşleştirmeleri devam edecek olup, aynı SUT kodu ile faturalandırılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.