Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirlenen ücretlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 19/01/2017 tarihli ve 2017/29 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fazla ödenen başvuru ücretlerinin iadesi için, ödenti dekontun bir örneğinin de yer aldığı dilekçe ile;

(1) Sağlık hizmeti sunucuları, sözleşme işlemlerini gerçekleştirdiği il müdürlüklerine,

(2) İlaç firmaları Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığına,

Başvurması gerekmektedir.