Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 19/01/2017 tarihli ve 2017/29 sayılı kararı ile söz konusu usul ve esasta belirlenen ücretlerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

(1) Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2017 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir.

(2) Duyuru ekinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” nde 2017 yılı için belirlenen ücretlerin bankalara eksiksiz olarak yatırılması gerekmektedir.

(3) Usul ve esas değişikliği 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olduğundan; söz konusu değişiklikten önce Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen fazla bedeller hakkında yapılacak iş ve işlemler için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.