Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Kurumlar / Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme

2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Kurumlar / Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşmesi ekte yer almakta olup, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan veya ilk defa sözleşme yapmak isteyen merkezlerden; sözleşme ekinde yer alan, “Merkezlerden İstenecek Belgeler” deki belgelerin güncel halini sözleşme yapma talep dilekçesi ile birlikte mücbir sebepler hariç olmak üzere en geç 05/02/2018 günü mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte olup sözleşme metinleri anılan müdürlüklerden temin edilecek ve yine aynı müdürlüklerde görevli personeller huzurunda iki nüsha olarak imzalanacaktır.

Söz konusu başvurular, sözleşme işlemlerini yürütmekte olan Kurum ilgili birimleri tarafından 18/02/2018 tarihine kadar değerlendirilerek sözleşmelerin 01/02/2018 tarihinden geçerli olacak şekilde imzalama işlemleri tamamlanacaktır.

Mücbir sebepler hariç olmak üzere başvuru yapmayan merkezlerin 05/02/2018 tarihi saat 24.00 itibarıyla, Kurum tarafından sözleşmesi imzalanmayan merkezlerin ise 18/02/2018 tarihi saat 24.00 itibarıyla MEDULA ekranları kapatılacaktır. 05/02/2018 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar, süresi içerisinde başvurunun yapılmama gerekçesinin de açıklandığı talep dilekçesi alınarak yeni sözleşme başvurusu olarak değerlendirilecek ve imzalanacak olan sözleşmeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından imzalandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.