Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme ekte yayımlanmış olup 07/11/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Sözleşme yapmak isteyen merkezlerin Sosyal Güvenlik Kurumu “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin” yürütümünü yapan Kurum Taşra Teşkilatlarına 01/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat etmesi gerekmekte olup,

Bu süre içinde sözleşme yapmış merkezler de dahil olmak üzere şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri, 01/01/2018 tarihine kadar ödenmeye devam edecektir.

Bu tarihten sonra şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri ödenmeyecektir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.