“Sorumlu Müdür”, “Satış Tanıtım Elemanı” ve “Klinik Destek Elemanı” Yeterlilik Belgelerini Almak İsteyen Adayların Başvurularına İlişkin Duyuru

Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Eğitim Başvurularının “www.turkiye.gov.tr adresi Sağlık Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığından yapılması ile ilgili yapılan düzenleme nedeni ile Kılavuzda değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” güncellenmiştir.

Söz konusu yeterlilik belgelerini almak isteyen adaylar, eğitim başvurularını 20/01/2020 tarihinden itibaren yetkilendirilmiş kuruluşana yapacak olup eğitim başvurusu ve eğitim süreçleriyle ilgili detaylı bilgi http://tcesis.org/ sitesinde yer almaktadır.

Yine eğitim sürecini tamamlayıp yeterlilik belgelerini almak isteyen adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi Sağlık Bakanlığı “e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Başvurusu” linkinden başvurularını yapabilirler.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.