SGK’ndan Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) (ICD)

Ulusal Kayıt Sistemi kapsamında; İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) Kayıt Sisteminin pilot çalışmaları bu duyuruyu takiben tüm Türkiye’de başlatılacaktır.

Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu amaçlara ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Sisteme https://medula.sgk.gov.tr/UKS/giris.faces linkinden ulaşılacak olup hekimin T.C. Kimlik Numarası ve E-Reçete şifresi girilerek ICD Kayıt Formu görüntülenebilecektir. Söz konusu formlara ilişkin kullanım kılavuzu bu duyurunun ekinde yer almaktadır.

İlgili kayıt formunun doldurulması ileride geri ödemenin ön şartlarından biri olarak kurgulanacak olsa da pilot çalışmalar süresince işlemin Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmesi, kayıt formunun doldurulması şartına bağlanmayacaktır.

Pilot çalışmaları süresince, ICD Kayıt Sisteminde olabilecek muhtemel aksaklıkların tespiti ile formun kullanımının, anlaşılmasının ve amaca uygun hizmet etmesinin teminine yönelik geri bildirimler alınacak ve uygun görülen değişiklikler yapılabilecektir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumuna [email protected] e-posta adresinden yapılacak geri bildirimler büyük önem taşımaktadır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.