Sağlık Market Uygulaması Güncellendi

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmesi amacıyla 19.01.2018 tarihinde taraflar arasında imzalanan “Tedarik İşbirliği Protokolü” kapsamında 12.10.2018 tarihi itibariyle “Sağlık Market Uygulaması’’ devreye alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve firmaların görüş ve önerileri dikkate alınarak uygulamanın daha etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla 04.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamada aşağıda sayılan değişiklik ve iyileştirmeler yapılmıştır;

  • Teknik uygunluk değerlendirme başvurusunda üretici veya ithalatçı olma koşulu kaldırılarak yetkilendirilmiş bayilerin (yetkili satıcı) de başvuru yapabilme imkânı getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ürünler için bu ürüne sahip diğer firmaların tekrar teknik uygunluk başvurusu yapmasına da gerek kalmamaktadır.
  • Sağlık Markette yer alan ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilmiş olan bazı standartlara ilişkin analiz sertifikaları ve raporların başvuru esnasında sunulması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
  • Sağlık Markette yer almak üzere çerçeve anlaşma imzalamak amacıyla başvuruda bulunan firmaların ÜTS’de ürünlerine ait 6 adet yerine 3 adet fotoğrafını yüklemeleri yeterli olacaktır.
  • Çerçeve anlaşmada siparişi verilen ürünlerin teslim süresi 10 iş gününden 15 iş gününe çıkarılmıştır.
  • Çerçeve anlaşma başvuru aşamasında istenen Oda Kayıt Belgesi de artık alınmayacaktır.
  • İki oturumdan oluşan e-ihalelerde eşit teklif verilmesi halinde en düşük e-ihale fiyatına sahip firmalar arasında üçüncü bir oturum daha yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Sağlık Market kapsamında yer alan ürünlerin 04.01.2019 tarihi itibariyle Teknik Şartnameleri ve Tavan Fiyatları güncellenmiştir.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.