Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.