Optik Tıbbi Cihaz Firmalarının Dikkatine Duyuru

Ürün Takip Sisteminde gerçekleştirilen hareket bildirimlerinde (Üretim, ithalat, verme, alma, tüketiciye verme, kullanım, vb.) karekodda yer alan tüm bilgilerin (Lot Numarası mevcutsa Lot Numarası da dahil olmak üzere) etikette okunabilir formatta bulunduğu şekilde ilgili alanlara girilmesi gerekmektedir.

Firmalardan gelen talep üzerine iptal bildirimlerinin süre sınırı 2 günden 30 güne yükseltilmiştir. İthalat bildirimi için 2 gün olarak belirlenmiş olan süre 7 güne çıkarılacak olup, 1 Ekim 2017 tarihine kadar yapılacak olan tüm iptal bildirimleri ise kabul edilecektir.