İthalat Geri Bildirim Formu Hakkında Duyuru

30 Aralık 2018 tarihli 30641 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) kapsamında yapılan ithalatların gerçekleşmesinden sonra ithalat geri bildirimleri için 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan ithalat bildirimleri EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden evrak sayısı ve takip numarası alınarak Kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru üst yazılarının e-imzalı olarak ve OCR formatında olması ve elektronik yazı ekinde gümrük giriş beyannamesinin sunulması gerekmektedir. Kuruma yapılacak ithalat geri bildirim başvuruları hakkında yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak başvuru yapılması önem arz etmektedir.