İthal Kozmetik Ürünlerin Bildirim İşlemleri

8 Ağustos 2018 tarihinde yapılan duyuru kapsamında ithal ürünler için 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Güvenlilik Değerlendirme Raporunun ÜTS’ye eklenmesi gerekmektedir.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde;

  • Farklı dillerde hazırlanmış olan Güvenlilik Değerlendirme Raporunun Türkçe ya da İngilizce çevirilerinin yapılmadığı,
  • MOS değerlerini de içeren ürün bileşenlerine ait toksikolojik verilerin ve ürüne ait güvenlik verilerinin tamamının yüklenmediği,
  • Güvenlik değerlendirmesi yapan kişinin rapor sonunda imzasının ve değerlendirme tarihinin bulunmadığı, diploma ve yetkinlik belgesinin eksik veya yüklenmemiş olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;

  • Farklı dillerdeki Güvenlilik Değerlendirme Raporunun Türkçe ya da İngilizce çevirilerinin yapılması ve çevrinin birebir aynı olduğuna dair taahhüdün eklenmesi,
  • Ürüne ait Güvenlilik Değerlendirme Raporunun eksiksiz olarak, imzalı ve tarihli şekilde yüklenmesi,
  • Güvenlik değerlendirmesi yapan kişinin diplomasının ve ilgili alanda yetkin olduğuna dair belgenin Güvenlilik Değerlendirme Raporuna eklenmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda sistem üzerinden tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Bu kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfasında yayınlı olan “Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0”dan faydalanılabilir.