İl Sağlık Müdürlükleri ve Medikal Gaz Üretim Dolum Tesislerinin Dikkatine Duyuru

Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ kapsamında Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesislerinin Kuruma yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisleri Başvuru Kılavuzu onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Hali hazırda izinli olan medikal gaz üretim/dolum tesisleri ile bundan sonra faaliyet izni alacak tesislerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılacak başvurularının ilgili Kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan medikal gaz üretim/dolum tesisi başvurularında firma yetkililerinin Kılavuz doğrultusunda başvuru yapılması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.