Gümrük Beyanname Kontrolü ve Kota Açma İşlemleri ile İlgili Duyuru

11.09.2017 tarihi ile optik ürünlerin, 02.07.2018 tarihi ile de Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) kapsamındaki tıbbi cihazların tekil takibine başlanmış olup ithalat bildirim sürecinde 1 Ağustos 2018 itibariyle,

  • Gümrük Beyanname Numarası,
  • Ürün Numarası,
  • Kalem Numarası,

bilgileri üzerinden yapılması planlanan kota açma ve gümrük kontrol işlemleri Ticaret Bakanlığı web servislerinden kaynaklı sorunlardan dolayı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olup firmalar ithalat-üretim bildirimi, alma-verme bildirimi işlemlerini yapmaya devam edeceklerdir. İlgili değişiklik 10.08.2018 tarihinde yayınlanacak UTS-v7.14.2 Sürümü ile ÜTS’ye yansıtılacaktır.