GS1 Ürün Numaralarının Başına Bir veya Daha Fazla Sayıda “0” (Sıfır) Eklenmesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı Ürün Takip Sistemi’nde küresel ürün barkodu ile yapılmaktadır. Bu barkodlar için geçerli 2 tip barkod standardı bulunmaktadır. Bu standart türleri GS1 ve HIBCC’tir.

GS1 standardına göre barkodlar 8 – 12 – 13 – 14 haneli olabilmektedir. UDI (Unique Device Identification) standardına göre GS1 için barkod alanı 14 haneli olduğu için ÜTS ye kaydedilecek barkodların sabit 14 haneli olması gerekmektedir.

Bu sebeple 8’li, 12’li veya 13’lü GS1 barkoduna sahip ürünlerin kayıtları yapıldığında ÜTS üzerinde bu barkodlar 14 haneli görülecek şekilde barkodun başında yeter sayıda “0” eklenmektedir.

Örneğin;

  • 8 karakterli BARKOD numaralarının başına 6 tane sıfır eklemek BARKOD numarasını değiştirmez. Örneğin “XXXXXXXX” ve “000000XXXXXXXX” şeklinde temsil edilen iki BARKOD birbirinin aynısıdır.
  • 12 karakterli BARKOD numaralarının başına 2 tane sıfır eklemek BARKOD numarasını değiştirmez. Örneğin “YYYYYYYYYYYY” ve “00YYYYYYYYYYYY” şeklinde temsil edilen iki BARKOD numarası birbirinin aynısıdır.
  • 13 karakterli BARKOD numaralarının başına 1 tane sıfır eklemek BARKOD numarasını değiştirmez. Örneğin “ZZZZZZZZZZZZZ” ve “0ZZZZZZZZZZZZZ”” şeklinde temsil edilen iki BARKOD numarası birbirinin aynısıdır.

Bu bağlamda başta sağlık hizmet sunucuları olmak üzere kullanıcılar tarafından bu hususa dikkat edilmesi gerekmekte ve yukarıda bahsi geçen barkodların birbirinden farklı olduğu düşüncesiyle; ilgili taraflar arasında oluşacak uyuşmazlıkların bu doğrultuda değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kaynak: https://www.gs1.org/docs/idkeys/GS1_GTIN_Executive_Summary.pdf