Gönüllülerde Kozmetik Kapsamında Çalışma veya Araştırma Yapanların Dikkatine Duyuru

Başvurularda tespit edilen hata ve eksikliklere istinaden:

Gönüllüler üzerinde kozmetik ürün veya hammaddelerinin uygulanması ve etkilerinin gözlenmesi, verilerin toplanması şeklinde yapılacak olan kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmaları için;

  1. İlk olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Birimine başvurmaları gerekmektektedir.
  2. Çalışma veya araştırmalarda yer alacak kozmetik ürünler piyasada ise ambalaj örneklerinin, değilse INCI isimleri ile yazılmış formülasyon listelerinin başvuru dosyasına eklenmiş olması gerekmektedir.
  3. Başvuru incelerek kapsamı doğrultusunda Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına yönlendirilmektedir.

Farklı yerlere yapılan başvurulardan dolayı zaman kaybedilmemesi için bu husus önem arz etmektedir.​