Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi Eki Tıbbi Malzeme Listesi

04/05/2017 tarihli “ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL” konulu Duyuru ile 03/05/2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2017/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol ve ekleri yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru ekinde protokolün EK-6/8 numaralı eki olarak yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listesi” sehven hatalı bir şekilde yer almış olup, düzeltilmiş liste ve buna göre değişiklikler işlenmiş Protokol metni ekte yer almaktadır.

04/05/2017 tarihli duyuru ekinde yayımlanan EK-6/8 “Tıbbi Malzeme Listesi” başlıklı listenin ve “Değişiklikler işlenmiş Protokol” metninin dikkate alınmaması, yapılacak işlemlerde bu duyuru ve eklerinin esas alınması gerekmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.