Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 10 numaralı maddesinin 5’inci fıkrası iptal edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 09/01/2019 tarihi itibarı ile “İptal Kararı” doğrultusunda uygulanacaktır.