AB Komisyonunun (AB) 2017/745 Sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğünün (MDR) Erteleme Taslağı Hakkında Duyuru

Koronavirüs (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs alt tipi olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayılma hızı ve ölçeğine bağlı olarak pandemi olarak nitelendirilmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle 26 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa Birliği’nin (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğünün (MDR) uygulama tarihinin bir yıl ertelenerek 26 Mayıs 2021 tarihi olarak revize edilmesine ilişkin AB Komisyonu önerisi 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmıştır. AB Parlamentosu ve Konseyince, söz konusu önerinin Mayıs ayı sonuna kadar kabul edilmesi beklenmektedir. İlgili değişiklik taslağı önerisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:144:FIN