(AB) 2017/745 Sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırılması Kapsamında Hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı Hakkında Duyuru

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/745 sayılı Tüzük’üne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmelik” taslağı hazırlanmıştır. Ekte; Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının (maddeler ve ekler ayrı olarak) Karşılaştırma Tabloları ile (AB) 2017/745 sayılı Regülasyon yer almaktadır. İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 31/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yazı ile ve ayrıca [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.